Dr. Kamathe Piles Hospital

Marquee Stop on Hover
Cashless Facility Available, Mediclaim Reimbursement Available, Video Rectoscopy Available, Laser Treatment Available . Branches - Pune , Mumbai.

Email us at

info@doctorpile.com

Contact us

+91-8888866185
+91-8888844185

World Piles Day Dr.Piles Clinic
Uncategorized

मुळव्याध जागतिक दिनविशेष

मुळव्याधीची लक्षण ही तशी वेदनादायक असतात. संडास ला जाताना आग होणे,जागा दु:खणे ,पोट साफ न होणे. खाज सुटणे अशा प्रकारची लक्षणे घेऊन पेशंट हा त्रास

Read More »
Dr. Piles Clinic
Uncategorized

निसर्गानुरूप आनंदयुक्त जीवनशैली

आयुर्वेद शास्त्राचा भक्कम पाया व त्यावर आधारित इतर सव॔ आरोग्य चिकित्सा पध्दती हे आपल्या “महान भारतीय संस्कृतीने ” संपुण॔ विश्वाला दिलेला अनमोल ठेवा आहे. वास्तविक

Read More »

This will close in 20 seconds

Scroll to Top